dissabte, 24 de setembre de 2016

Les nostres activitats, setmana del 19 al 23 de setembre

Activitat
Criteri de valoració
Àrea
Data

Treball en comissions mixtes per a preparar l'estada al Delta de l'Ebre

He participat de manera activa escoltant els companys i sabent el que havia de fer.
Medi: projecte ‘Estada al Delta’
20 setembre


Definicions que podem aplicar al nostre caràcter
Com em veig jo? Com hem veu el/la company/a?

He aportat les meues idees.
Alternativa
19 setembre


Enigmes matemàtics: 8-10 anys, nivell 2.
Grups cooperatius

Soc capaç d'explicar com s'ha trobat la solució.
Matemàtiques
19 setembre


Il·lustració inicial de com imaginem que será l’estada al Delta, abans d’anar

He pensat la feina abans de fer-la.
Medi: projecte ‘Estada al Delta’
19 setembre


Presentar als companys el llibre de lectura que s’ha triat:

T'has fet entendre?

LLengua
19 setembre

dissabte, 17 de setembre de 2016

Les nostres activitats, del 13 al 16 de setembre

Activitat
Criteri de valoració
Àrea
Data

Benvinguda a l'escola als alumnes i mestres nous

He participat de manera activa.
FESTES
16 setembre


Prova diagnòstica inicial.

He aconseguit respondre bé almenys 2 de cada 3 preguntes
Llengua catalana
16 setembre

Seguint un qüestionari, analtzem el nostre paper dintre els grups cooperatius a partir
d'un enregistrament del grup en acció.
Puc dir si totes i tots participen en el grup i si cadascú fa la seua tasca.
Tutoria
15 setembre

Treball cooperatiu: Idees per ensenyar les xiquetes i xiquets de 6 a 9anys de
l'escola a separar els residus.
He participat aportant alguna idea.
Medi: projecte ‘Separem’
15 setembre


Prova diagnòstica inicial.

He aconseguit respondre bé almenys 2 de cada 3 preguntes
Matemàtiques
15 setembre

Determinació i creació de comissions mixtes d'acord criteris: capacitats, intel·ligències, gènere i grups classe.
He tingut en compte els criteris demanats a l’hora d’inscriure’m a una comissió.
Medi: projecte ‘Estada al Delta’
14 setembre

Llistat sobre en què hem de pensar per a preparar una estada al Delta. Treball en grups cooperatius per recollir les aportacions.
He fet el llistat.
He fet el paper assignat dintre del grup
Medi: projecte ‘Estada al Delta’
14 setembre


Videos de presentació.

He fet la feina.
He estat creatiu i original
Tutoria
14 setembre


Definir què és la convivencia.

He aportat la meua opinió
Tutoria
14 setembre

Jocs de presentació: Jocs amb globus, adjectius positius a partir del nom, la teranyina, el tresor humà, l’entrevista, construcció de màquines...
He participat de manera activa
Tutoria
13 de setembre