dissabte, 28 de gener de 2017

Alguna de les nostres activitats, setmana del 23 al 27 de gener


Activitat
Criteri de valoració
Àrea
Data
Falca de ràdio per anunciar l'obertura d'una nova pizzeria
Redactar el text de l'anunci que incloga la localització de la pizzeria, les dades de contacte, les característiques que fan la pizzeria ben especial, les ofertes... 
Escollir i saber baixar l'arxiu amb la música més apropiada a les característiques de l'establiment
Enregistrar un arxiu d'àudio amb el text (directe, breu i  original) i la música.
Llengua catalana

Competència digital
24 gener

Repartiment de la riquesa en el món
Puc trobar en un text diversos exemples que  demostren que el repartiment de la riquesa al món és injust.
Sé identificar en el text les creences que sustenen aquesta injustícia.
Puc opinar sobre quines conseqüències pot tenir això per al futur de les socitats.
Medi social
23 gener

Suma de fraccions de diferent denominador
Sé que per fer aquestes sumes he de trobar fraccions equivalents a les donades que tinguen el mateix denominador.
Puc trobar-les utilitzant peces.
Puc calcular-les matemàticament.
Matemàtiques
23 gener

dimarts, 24 de gener de 2017

Falques de ràdio


Una nova pizzeria està apunt d'obrir les seues portes a Amposta. T'han encarregat que prepares una falca de ràdio per anunciar-la. De moment hauràs de redactar el text i escollir la música més apropiada a les característiques de l'establiment. En el text has d'incloure la localització de la pizzeria, les dades de contacte, les característiques que fan la pizzeria ben especial, les ofertes... Tot explicat d'una manera directa, breu i, sobretot, original. 


BASE D'ORIENTACIÓ amb el procediment per enregistrar i editar un arxiu d'àudio amb veu i música, i pujar-lo a Internet.

  • Pensar el que volem dir
  • Escriure un guió que incloga el nom de l'establiment, adreça i telefon
  • Pensar i descarregar o copiar la música adequada al tipus d'anunci (pot ser des del mòbil) al pen . Convertir l'arxiu de música a mp3 si cal.
  • Gravar la veu, per exemple, amb el programa 'audacity' o amb un mòbil.
  • Ajuntar la música amb la veu i sincronitzar les dos coses.
  • Guardar l'àudio a la plataforma soundcloud si tens compte (sinó, pots obrir-ne un)
  • Entrar al blog i fas un 'link' de l'arxiu d'àudio de soundcloud
  • Actualitzar blogger
  • Comprovar que tot siga correcte i presentar-ho als companys.
  • Gaudeix del teu treball!

JON
AROA
LORNA
VERA
ALEX
ALEIX
POL
LLUNA i RUTH
JOAN
HÈCTOR
CARLA i DANIELA
ANDREU
MARÇAL i MAX
ISAAC
NATALY
MARC i ROGER
ERIC i MARIO
EMMA i NAYLA

divendres, 20 de gener de 2017

Algunes de les nostres activitats, setmana del 16 al 20 de gener


Activitat
Criteri de valoració
Àrea
Data
Concepte de fracció. Suma i resta de fraccions d'igual denominador. Introducció al concepte de fracció equivalent.

Sé explicar a una altra persona què significa ‘fracció’.
Puc explicar què fer per a sumar o restar fraccions amb el mateix denominador.
Matemàtiques
20 gener

Artículos para el número 3 de la revista ‘Digivista’
Sé que quiero que el lector aprenda con mi
aportación a la revista? Tengo claro cuál es el objetivo y qué voy a aprender también yo haciendo la noticia
Sé que producto voy a hacer.
He empezado a escribir el guión planificando el trabajo.
Lengua castellana
19 enero

Revisió, primer individual i després en grups, dels apunts presos durant la xerrada 'El procés d'escriure de Jesús Serrano'

Sé dir:
Data i lloc de la conferència.
Nom del conferenciant
Propòsit de la conferència
Passos del procés d'escriure un llibre, segons l’escriptor
Aprendre a aprendre
18 gener

Visionat del documental ‘La España dividida’: context sòcio-polític que va conduir a l'esclat de la Guerra Civil. Des de la proclamació de la República a la sublevació de juliol de 1936.
Saber descriure a una altra persona, en línies generals, quina era la situació social i política a Espanya durant aquest període.
Tenir una opinió argumentada sobre perquè les diferències d’opinió van acabar en violència.
Medi social
17 gener

Lectura comprensiva del texto 'Razones científicas para leer más de lo que leemos' publicada en la edición digital del periódico 'El País' de 16 de enero.
Identificar las ideas principales de la noticia
Lengua castellana
17 enero

Entrevista a un personatge de ficció que esdevindrà el protagonista de les històries del projecte ‘Separem’.
Ser coherent amb les respostes, d’acord amb les característiques del personatge que es van donant.
Escollir les característiques mes creatives que permetran després jugar amb les històries que escrivim.
Llengua catalana
16 gener

dijous, 12 de gener de 2017

El procés d'escriptura de Jesús Serrano

Cada escriptor segueix el seu procés a l'hora d'elaborar els seus textos. L'ampostí Jesús Serrano, autor de diversos contes històrics il·lustrats i també de novel·les i relats per adults, ens explica quin és el seu mètode, des de la recollida constant d'idees en blocs fins al dia en que lliura el seu treball a l'editorial per a ser publicar i distribuït a les llibreries, un procés que passa per l'exploració de les possibilitats literàries d'aquestes idees amb l'elaboració d'esquemes, la tria dels personatges, la redacció dels paràgrafs -vigilant per escollir les millors paraules i redactar les frases precises- i un constant procés de revisió del que escriu per tal que el producte que arriba a les mans del lector siga el que Jesús Serrano volia.