Activitats de reforç d'estiu


Orientacions  per a l'alumnat i per a les famílies.

La carpeta d'aprenentatge permet que l’alumnat i també les famílies tinguin una constatació de l’evolució del coneixement, habilitats i actituds de les nenes i els nens en el treball de reforç dels aprenentatges escolars.
És un instrument que proporciona evidències d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball. Pot augmentar, així, l’autoestima de l’estudiant i possibilitar l’autoavaluació i creació del propi aprenentatge.

La carpeta d'aprenentatge d'activitats de reforç d'estiu pot constar de:

1 - Presentació i planificació:
portada - presentació - horari i compromís - planificació de les activitats

2 - Proposta d'activitats amb qüestionari d'autovaluació:

3 - Proposta de recursos per a la pràctica i exercitació:

4 - Autoavaluació final

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada