SEPARACIÓ DE RESIDUS

FESTA DEL SEPAREM, REDUÏM, REUTILITZEM
Si no vas poder venir, et deixem unes imatges d'una diada organitzada per l'alumnat de 5t per a tota l'Escola:

>
ELS CONTES DE LA CAPGROSSA
El personatge de la Capgrossa fou una de les idees per animar les xiquetes i els xiquets de l'Escola a separar millor els residus que generaven, especialmente a l'hora d'esmorzar.
A partir del treball desenvolupat en els grups d'escriptura i arran de la visita de l'escriptor Jesús Serrano se'ns va ocórrer escriure una col·lecció de contes adreçats als diferents nivells educatius del nens i nenes del Consol Ferré que es presentarà, juntament amb el personatge de la Capgrossa, a la Festa del Residu Zero que volem organitzar el mes de maig.
De momento, però, es va aprofitar la diada de Sant Jordi per donar a conèixer als companys i companyes la col·lecció de contes que ja hem preparat, si més no, en format digital.

Aquesta és una de les presentacions fetes en una de les clases d'Infantil:


L'esquema seguit en aquesta i en les següents presentacions que us mostrem ha estat el següent:
Presentar-se
Indicar quin ha estat l'origen del projecte de la col·lecció de Contes de la Capgrossa.
Fer la lectura d'un dels contes adequat al nivell dels nens,  i visionat amb el projector.
Convidar la clase a fer una comanda per escrit si es vol aconseguir la resta de números de la col·lecció.
Acomiadar-se.

Aquí us deixem altres presentacions fetes a Infantil, primer, tercer i sext de Primària:

La separació dels residus que generem a les aules i al pati és un projecte organitzat des de cicle superior que, des de fa alguns anys,afecta la resta de l'Escola. A tal efecte, a part de dotar els diferents espais de contenidors per a la recollida de papers, de plàstics i de la fracció resta, hi ha brigrades (de 2n a 6t) rotatives encarregades de buidar i controlar les paperes del pati i altres brigades (de 5t i 6t) que s'encarreguen del buidatge i control dels contenidors de plàstic i paper en dimarts, divendres i dijous, respectivament.

Conscients que cal sensibilitar famílies, el claustre i l'alumnat de la necessitat de col·laborar tots plegats en la reducció i correcta separació dels residus que generem a l'Escola, el Cicle Superior, treballant en assemblea i comissions ha estat preparant diverses activitats de sensibilització que incloen jocs, dramatitzacions, música... de les quals us anirem informant puntualment.

Animem als més menuts de l'escola a separar amb l'obra de teatre 'La terra té febre' i la presentació d'una cançó que ha esdevingut l'himne del projecte 'Separem':
 Jocs de sensibilització per a l'alumnat de 1r:


Jocs de sensibilització per a l'alumnat de 2n:


Jocs de sensibilització per a l'alumnat de 3r:Les possibitats curriculars d'aquest projecte són moltes i abracen diferents matèries:

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
Competència
Continguts de l’àrea
Activitats tipus

        Criteris d’avaluació
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Iniciació a l’activitat científica
-Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament.
-Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental.
 • El món dels éssers vius
-Reconeixement dels microorganismes com a altres formes de vida.
-Valoració de la intervenció dels microorganismes en els processos quotidians.
-Observació i descripció d’alguns ésser vius i de la seva interacció amb el medi

 • Les persones i la salut
-Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia
-Hàbits d’higiene i estils de vida saludables.

 • Matèria i energia
-Mesura i comparació de masses i volums de materials diversos.

-Canvis químics en relació amb fenòmens quotidians: combustions,  oxidacions i fermentacions. Aplicació a l’obtenció de compost.

-Reacció de diferent tipus de materials a la llum, la calor, la humitat.

-Descriure l’aparició de floridures al menjar.
-La putrefacció de la matèria orgànica a les papereres del pati
-Aparició d’insectes voladors a les papereres del pati.
-Observació de la conducta dels ocells al pati.-Problemes generats per llençar residus al pati.
-Què mengem per esmorzar?
-Ús de guants i rentar-se les mans després en la manipulació de residus.
-Comparació del pes i del volum del residus generats de paper, plàstic i matèria orgànica.
- Obtenir compost a partir de la matèria orgànica generada a l’escola.

-Els embolcalls. D’on ve el plàstic?
-Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats.


-Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi.
-Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL
Competència
Continguts de l’àrea
Activitats tipus

        Criteris d’avaluació

 • El món que ens envolta
-Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

 • Persones, cultures i societats
-Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu.
-Anàlisi crítica de la publicitat sobre els nostres hàbits de consum.
-Consum responsable i valoració de l’ús del diner.

 • Canvis i continuïtats en el temp
-Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències
-Organització i participació en la campanyes de evitar, reduir o separar els nostres residus.
--La recollida selectiva i l’abocador controlar.
-Conseqüències econòmiques i ambientals del malbaratament de recursos.
-D’on venen els materials que consumim? On va el que no volem?
-Anàlisi d’anuncis i del seu poder d’atracció sobre nosaltres.
-Quantificació del menjar que es llença a les papereres del pati.
-Quines deixalles feien els nostres iaios? Com se’n desfeien?

-Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs i conèixer les maneres de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi.

-Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, assumint responsabilitats en el si del marc escolar: les comissions i l’assemblea.

-Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat amb un tema rellevant de l’entorn: la reducció de residus.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA
Competència
Continguts de l’àrea
Activitats tipus

        Criteris d’avaluació

 • Percebre i explorar
-Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural: objectes i materials.
-Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen manifestacions artístiques.

 • Interpretar i crear
-Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar visualment experiències, desitjos i valoracions artístiques.
-Performances.
-Joguines educatives amb materials de rebuig reutilitzats.-Elaborar manifestacions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS
Competència
Continguts de l’àrea
Activitats tipus

        Criteris d’avaluació
Dimensió personal
-Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
-Usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.Dimensió interpersonal
-Adoptar hàbits d’aprenentatges cooperatiu que promoguen el compromís personal i les actituds de convivència.Dimensió social
-Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes
 • Aprendre a ser, a pensar i a actuar de manera autònoma i coherent
-Responsabilitat i coherència.
-Coherència
-Autoregulació de la conducta.

-Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
-Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
-Actituds individuals de consum responsable i cura del medi.

 • Aprendre a conviure
-Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola.
-Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper.

 • Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global
-Actituds col·lectives de consum responsable i cura del medi.-Fer de ‘basurero’

-Consciència i control de les nostres pròpies deixalles.-Comissions i assemblees.


-Encarregar-nos de la gestió dels nostre residus.
-Argumentar i defensar les pròpies opinions.

-Actuar amb creativitat i capacitat crítica.

-Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup.

2 comentaris:

 1. Molt bona faena xiquets i xiquetes de quint!! A veure si ara els menuts d'infantil posen la brossa allà on toca!!

  ResponElimina